Skip to main content

2023 - 2024 GÜZ YARIYILI DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMA BİLGİ VE DOKÜMANLARI

Disiplinlerarası çalışma için;

Harita Mühendisliği Bölümü öğrencileri, gerekli belgeleri en geç 02 Ocak 2024 tarihinde disiplinlerarası proje takımlarındaki İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine teslim edeceklerdir. İnşaat Mühendisliği Bölümü takımları ise raporlarını, en geç 5 Ocak 2024 tarihinde ilgili Çevre Mühendisliği Bölümü disiplinlerarası proje takımlarına teslim edeceklerdir. Aşağıda verilen linklerden gerekli dökümanlara ulaşabilirsiniz:

İnşaat Fakültesi Disiplinlerarası Çalışmaları İnşaat Mühendisliği Uygulamaları Sunumu

Disiplinlerarası Çalışma Rapor Formatı

Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri / 2023 :  resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230812-5.htm

IMO Yapı Yaklaşık Maliyet Hesabı Örneği

Proje Fenni Mesuliyet Hizmet Bedelleri / 2023: TMMOB (imo.org.tr)

Bitirme Çalışması Disiplinlerarası Çalışma Takımları (2023-2024 Güz)
Yayın Tarihi :
Haber :