Skip to main content

Mevlana

 
Mevlana Değişim Programı’nın öncelikli amacı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamaktır. Ayrıca Mevlana Değişim Programı’nın temel amaçları;
 
Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,
Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak,
Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak,
Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak,
Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır.
 

Mevlana Değişim Programı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü

Doç.Dr. Orhan CANPOLAT