Skip to main content

Erasmus

ERASMUS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Huzeyfe AKÇA
aakca@yildiz.edu.tr

 

Genel Bilgi - Erasmus nedir ?

Socrates programı içinde Yüksek Öğretimi kapsayan kısımdır. 24 Ocak 2000 yılında benimsenmiş ve 2006 yılı sonuna kadar devam edecektir. Amaç Avrupa’da yükseköğretimi geliştirmek ve işbirliği yapmaktır.

Hangi ülkeleri kapsar ?

25 Avrupa Birliği Üyesi Ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İrlanda, İngiltere, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan...

EFTA/EFA ülkeleri : İzlanda, Liechtenstein, Norveç

Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri: Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Latvia, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya, Slovenya

Kıbrıs Rum Kesimi, Malta ve Türkiye (2001’den sonra )
 

Erasmus Etkinlikleri ?


Öğrenci Değişimi ( Student Mobility – SM) : ERASMUS programı kapsamında yüksek öğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, doktora dahil olmak üzere öğrencilere, üniversiteler arasında varılan ikili anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde, diğer katılımcı ülkedeki bir üniversitede veya yüksek öğrenim kurumunda 3-12 ay eğitim desteği (Erasmus hibesi) sağlanmaktadır. (300- 500 €)

Programa katılmaya ve Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış öğrencilere Erasmus Öğrenci Beyannamesi verilerek, bu standart metinle hakları ve sorumlulukları bildirilir.

Bir kişi, hayatında ancak bir kez Erasmus öğrencisi olabilir.

Öğrenci değişimi yapacak üniversitelerden biri mutlaka AB üyesi ülkeden olmalıdır.

Öğrencinin, gittiği okulda aldığı dersler, kendi okulunda alabileceği derslerin muadili yahut yerine saydırılabilecek nitelikte olmalıdır.

Öğrenci, gittiği kurumda aldığı notları kendi okulunda saydırıp dönem kaybı yaşamadan eğitimine devam edebilir.Öğretim Elemanları Değişimi (SM): Öğretim Elemanları,1 hafta (sekiz ders saati) ile 6 ay için misafir gidebilirler, 800 - 2000 € arasında mali destek alabilirler. Bu şekilde; Öğretim elemanlarına mesleki ve kişisel gelişim olanakları sağlamak; Üniversiteleri sundukları ders yelpazelerini ve içeriklerini genişletmeye teşvik etmek; Öğrencilerin farklı ülkelerden gelen akademik personelin uzmanlığından yararlanmalarını sağlamak;Farklı ülkelerdeki kuruluşlar arasındaki bağları güçlendirmek; Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyimlerin alışverişini özendirmek amaçlanmaktadır.

Yoğun programlar(TP): Avrupa boyutunu içermek ve yaygın olarak işlenmeyen bir konuda olmak kaydı ile kısa süreli projelerdir.En az 3 ülke öğrenci ve öğretim elemanları tarafından yürütülmelidir.10 günlük ila 3 aylık süreleri kapsamalıdır. Mali destek, birbirini takip eden bir, iki veya üç yıla kadar verilebilmekte ancak, her yıl katılımcı grubunun farklı ve/veya konunun (alanın) farklı olması şartına bağlı olmaktadır.

Müfredat Geliştirme Programları (CD): Bu projelerde, en az biri AB üyesi olan farklı ülkelerden en az üç yüksek öğretim kurumu bir araya gelerek bir akademik program, bir modül, veya bir yüksek lisans programı geliştirmek üzere kaynaklarını bir havuzda biriktirirler. Bu projeler tüm akademik alanlarda yapılabilir ve bunlar için mali destek en fazla üç yıldır. Bu tür projeler, sadece akademisyenlerin katılabileceği bir alandır.

Akademik Uzmanlık Ağları (TNP): Özel bir alanda geliştirilen ağlarla, akademik veya yönetim alanlarında gelişmek; öğretme yöntemlerinde ve materyallerindeki yenilikleri desteklemek; Avrupa’daki ortak programların ve özel kursların gelişmesine yardımcı olmak; Konu odaklı, Avrupa temalı çalışmaların sonuçlarını ilgili disiplin alanlarında yaygınlaştırmak;Projelerde kalite kriterlerini ve kalite değerlendirme yöntemlerini tespit etmekte yardımcı olmak v.s. amaçlanır.
 
İkili anlaşmamız bulunan üniversiteler İçin Tıklayınız