Ana içeriğe atla

Yol ve Bitüm Laboratuvarı

Yol ve Bitüm Laboratuarı Çalışma Alanları 

·        Karayolu üstyapısı tasarımına girdi olmak üzere gerekli verilerin deneysel yöntemlerle tespiti

·        Karayolu üstayapısında kullanılan agrega karışımının incelenmesi ve fiziksel özelliklerinin ortaya koyulması

·        Bitümlü bağlayıcıların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılması

·        Sıcak ve soğuk asfalt karışımı özedlliklerin araştırılması

·       Karışım ve bağlayıcılarda kullanılan katkı malzemelerinin özelliklerinin incelenmesi ve katkı malzemesinin sağladığı faydaların analiz edilmesi

·        Sıcak asfalt karışımı tasarımının yapılması

·        Sathi kaplama tasarımının yapılması

·        Gelişmiş asfalt tekniklerinin incelenmesi ve ülkemizde uygulanabilirliğinin araştırılması

·        Asfalt karışımlarda renk verici malzemlerinin kullanımının araştırılması

·        Sıcak ve soğuk asfalt karışımı üretim tekniklerinin araştırılması ve ülkemezide uygulanabilirliğinin araştırılması

·        Üstyapı yönetim sistemi ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) uygulamalarının incelenmesi

·        Karayolu üstyapısının bozulma sebeplerinin araştırılması ve bir bakım onarım programının hazırlanması

·        Karayolu üstayapısında yeni onarım tekniklerin araştırılması

 

 Yol ve Bitüm Laboratuarı Araştırma Olanakları

·       Agrega fiziksel özelliklerinin tespitine yönelik deneyler

·       Bağlayıcı (bitüm, asfalt emülsiyonu, sıvı petrol asfaltları) özelliklerinin tespitine yönelik standart deneylerin yapılması

·       Sıcak ve soğuk asfalt karışımlarına uygulanan deneyler: Marshall Deneyi, Dolaylı Çekme, Dolaylı Çekme Mukavemeti, Statik Sünme, Tekrarlı Sünme deneyleri

·        Mastik asfaltlara penetrasyon deneyi uygulanması

·        Sıcak asfalt karışımlarının tasarımı

·        Soğuk asfalt klarışımların tasarımı

·        Bağlayıcı katkı malzelerinin  incelenmesi

·        Atıkların asfalt karışımlarda kullanılabilirliğinin incelenmesi

·        Asfalt Emülsiyonu Tasarımı