Ana içeriğe atla

Eğitim Amaçları

Program Eğitim Amaçları (PEA), lisans programı mezunlarımızın mezuniyetlerini izleyen 3-5 yıl içerisinde erişmeleri beklenen mesleki hedefleri tanımlamaktadır. Bölümümüzün Program  Eğitim Amaçları: 

  • PEA1. Mesleki organizasyonlara ve etkinliklere katılan,
  • PEA2. Eğitimlerini yurtiçi / yurtdışı üniversitelerde lisansüstü düzeyde sürdüren,
  • PEA3. Ulusal ve uluslararası özel sektör veya kamu kuruluşlarında yönetim veya uygulama kadrosunda çalışan,
  • PEA4. Devlet veya vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev alan,

      mezunlar yetiştirmektir.