Ana içeriğe atla

Hidrolik ve Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı

İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Hidrolik ve Kıyı Liman mühendisliği laboratuvarları toplam 5000 m2 alana sahip müstakil bir binada kurulmuştur. Bu laboratuvarlar gelişmiş bir alt yapı ile öğrenci ve akademisyenlere araştırma ve eğitim amaçlı hizmeti sunmaktadır. Bu konuda sahip olduğu imkanlar açısından ve uluslararası gelişmişlik standartları bakımından Türkiye'de nadir bulunan laboratuvarlar arasında yer almaktadır.

Laboratuvarlar bilgisayar destekli ölçüm yapabilen çok sayıda gelişmiş cihazlarla donatılmış durumdadır ve bu yapısıyla ulusal ve uluslararası düzeyde birçok araştırma projesinin yürütüldüğü bir laboratuvar durumundadır.

Laboratuvarda lisans ve lisansüstü seviyelerinde uygulamalı dersler verilmekte, araştırmalar yapılmakta ve ayrıca tez çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Lisans düzeyindeki öğrencilere akışkanlar mekaniği, hidrolik, hidroloji ve kıyı-liman mühendisliği konularında temel deneyler yapılarak onlara eğitimini gördükleri mühendislik dalında en iyi düzeyde bilgi aktarımını sağlama ve mesleklerini daha fazla tanıyarak daha fazla sevme fırsatı verilebilmektedir. Lisansüstü düzeyinde ise özellikle kıyı ve liman mühendisliğinde çok kısa bir süreç içinde gelişme kaydederek modern bir laboratuvar görünümüne sahip olmuştur. Bu laboratuvarlarda hidrolik ve kıyı-liman mühendisliğinin güncel konularında oldukça iyi sayılan teknolojik alt yapıyı kullanarak araştırma verebilecek konumdadır.

Bu laboratuvarda, çeşitli boyutlarda dalga kanalları, su kanalları ve havuzlar fiziksel model deneyleri için hizmet vermektedir. Ayrıca, farklı amaçlara hizmet veren çok sayıda deney setleri (Hidrostatik basınç merkezinin tayini, Yersel yük kayıpları deney sistemi, Venturimetre deney sistemi, Çok amaçlı açık kanal hidroliği deney kanalı vb.) eğitim ve araştırma amaçlı faaliyet göstermektedir.