Ana içeriğe atla

Yapı Laboratuvarı

Yapı Laboratuvarı; beton, betonarme ve çelik malzemeden oluşan temel yapı elemanları ile araştırma ihtiyaçlarından gelecek her türlü yapı ve yapı elemanları deneylerini yapabilmek üzere özel olarak tasarlanmış ve donatılmıştır. 1/1 ölçekli yapı elemanlarını denemek imkanı olduğu gibi büyük ve küçük ölçekli yapı ve yapı elemanı modelleri de denenebilir.

 

Deney salonu içerisinde yer alan ve içinde yer aldığı yapıdan bağımsız olarak elastomer mesnetlere oturan ve özel olarak tasarlanmış bulunan betonarme deney dâli, 7.5 m eninde ve 14 m boyunda bir çalışma platformuna haizdir; yapı tüp şeklinde imal edilmiş olup, tüp içinde 1/1 çerçeve deneyleri yapmak mümkündür. 1.00 m kalınlıklı ve özel olarak donatılmış üst tabliye üzerinde 100 cm aralıklarla yer alan özel yükleme delikleri kullanılarak her biri 150 tona kadar ve birden çok kuvvetten oluşan yükleme sistemleri oluşturmak mümkündür.  Ayrıca, bu tabliye üzerinde, tabliyeye ankre edilmiş 100 t servis yükü kapasiteli bir yükleme çerçevesi ile, 15 t kapasiteli yükleme yapabilen kendi içinde dengeli bir çelik yükleme çerçevesi mevcuttur.

 

Deney salonu 10 t kaldırma kapasiteli, kaldırma yüksekliği 5.5 m olan ve gezer vinçle teçhiz edilmiştir. Laboratuvarda, halihazırda, 10 t kapasiteli 2 adet, 30 t kapasiteli 3 adet aktüatör; el pompası, elektrikli pompa; 3 t, 30 t ve 100 t kapasiteli kuvvet ölçer, çok sayıda ve çeşitli hassasiyette mekanik komparatörler; bir ADU; yeterli sayıda LVDT, çok sayıda ve muhtelif boyutta strain-gauge, strain indicator; 5 t kapasiteli deplasman kontrollü yükleme yapabilen küçük bir yükleme çerçevesi bulunmaktadır. 12 m boya kadar ahşap, çelik, beton, betonarme ve öngerilmeli beton yapı elemanlarının (kiriş, plak) imali ve eğilme deneylerinin yapılması; boyu 12 m'ye, yüksekliği 4 m'ye kadar olan çerçeve sistemlerinin denenmesi; her türlü yapı modelinin statik ve deplasman kontrollü yükler altında denenmesi mümkündür.