Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

 • 1.1          Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi
 • 1.2          İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi
 • 1.3          Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
 • 2.1          Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 • 2.2          Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 • 3.1          Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
 • 3.2          Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 • 4.1          Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
 • 4.2          Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 • 5.1          Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi
 • 5.2          Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi
 • 5.3          Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi
 • 5.4          Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
 • 6.1          Disiplin içi bireysel çalışma becerisi
 • 6.2          Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
 • 6.3          Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
 • 7.1          Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi
 • 7.2          En az bir yabancı dil bilgisi
 • 7.3          Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi
 • 7.4          Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi
 • 7.5          Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
 • 8.1          Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği bilinci
 • 8.2          Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 • 9.1          Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 • 9.2          Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
 • 10.1       Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
 • 10.2       Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık
 • 10.3       Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
 • 11.1       Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
 • 11.2       Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık