Ana içeriğe atla

Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı

 • Konumu ve Misyonu

Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Yerleşkesi’nde (İstanbul) 5000 m2 alan üzerine kurulu Hidrolik ve Kıyı Liman Mühendisliği Laboratuvarına entegre olarak kurulmuştur. Bu laboratuvarda; kıyı ve deniz yapıları (ticari ya da turizm amaçlı liman yapıları, açık deniz platformları, denizaltı boru ve enerji hatlarının tasarımı, denizde yapılacak enerji üretim sistemlerinin planlanması ve geliştirilmesi vs.) ile gemi tasarımı (ticari ve askeri amaçlı gemilerin manevra ve hidrodinamik testleri gibi) ileri teknolojilerinin kullanıldığı stratejik yatırımlara ait fiziksel modelleme çalışmaları yapılmaktadır.

 • Uygulama Alanları

Laboratuvarda iki ve üç boyutlu model testleri yapılmaktadır;

 • liman planlaması, liman içi çalkantı modelleri,
 • kıyı ve açık deniz yapıları dalga etkileşimi,
 • stabilite deneyleri,
 • katı madde taşınım modelleri,
 • tsunami etkisi,
 • deniz aracı yanaşma testleri,
 • denizaltı ve üstü araçlarının seyir testleri,
 • denizaltı yapıları,
 • küresel iklim değişikliği modelleri,
 • açık deniz yapıları,
 • rüzgar ve/veya dalga enerjisi türbinleri,
 • hareketli deniz tabanı - yapı etkileşiminin modellenmesi / yerel oyulma,
 • deniz yapılarının sismik yükler altında davranışlarının modellenmesi,
 • dalga transformasyon deneyleri

gibi bir çok araştırma konusuna hizmet etmektedir.

 

 • Üç Boyutlu (3D) Dalga Baseni

Dalga baseni 28.85 m x 36.43 m boyutlarındadır. Çok yönlü dalga üretebilen HR Wallingford tarafından tasarımı yapılan 48 pedallı piston tipi dalga üreteci ile donatılmıştır. Dalga üreteci düzenli, düzensiz uzun ve kısa kretli (yönsel) dalga üretebilecek niteliktedir. Dalga üreteci yansıyan dalga enerjisini sönümlendirmek için aktif yansıma sönümlendirme özelliğine sahiptir.

Dalga baseninde 5 ton kaldırma kapasiteli köprülü vinç bulunmaktadır.