Yönetim

 

Değerlerimiz

 

İnsana ve Çevreye Saygı, Sürekli Gelişim, Öğrenci Odaklılık, Paylaşım ve Uzlaşma, Güvenilirlik, Demokratik ve Katılımcı Ortam.

 

Bölümümüzün Amaçları

 

Temel mühendislik bilgilerine ve analitik zihin yapısına sahip, yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi, girişimci, takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış, uluslararası düzeyde,

  • sistemleri tasarım ve uygulama becerileri kazandırılmış öğrenciler yetiştirmektir.

 

Kalite Politikamız

 

Kalite yönetim sistemimizi, kalite hedeflerimizi, iş süreçlerimizi, öğrencilerimizle ve inşaat sektörü ile olan ilişkilerimizi sürekli geliştirerek ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan nitelikli inşaat mühendisi yetiştirmek ve proje geliştirmek.

 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Bilge Doran

 

          Bölüm Başkan Yardımcısı               Bölüm Başkan Yardımcısı

   Doç. Dr. Çağrı Mollamahmutoğlu        Dr. Öğr. Üyesi Hande ALADAĞ

 

 

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü İdari Personel Listesi
S.No Ünvanı Adı Soyadı
1 Şef Sabiha KORKMAZ
2 Bilgisayar İşletmeni Mahmut GÜLSOY
3 Bilgisayar İşletmeni Abbas DEMİREL
4 Hizmetli Emir AŞIK