Eğitim Amaçları

 

Program Eğitim Amaçları (PEA), lisans programı mezunlarımızın mezuniyetlerini izleyen 3-5 yıl içerisinde erişmeleri beklenen mesleki hedefleri tanımlamaktadır. Mezunlarımız ilgili alanlarda;


PEA1. Mesleki organizasyonlara ve etkinliklerine katılır.

 

PEA2. Eğitimlerini yurt içi/yurtdışı üniversitelerde lisansüstü düzeyde çalışmalarla sürdürür.

 

PEA3. Ulusal ve uluslararası özel sektör veya kamu kuruluşlarında yönetim veya uygulama kadrosunda çalışır.

 

PEA4. Devlet veya vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev alır.