Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL

Araştırma Alanları: Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Kıyı ve Liman Mühendisliği, Kıyı ve Deniz Yapılarının Tasarımı, Kıyı ve Hidrolik Yapıların Sayısal ve Fiziksel Modellenmesi

Prof. Dr. Şükrü ERSOY

Dekan

Araştırma Alanları: Jeoloji, Kıyı ve Deniz Jeolojisi

Prof. Dr. Esin ÇEVİK

Araştırma Alanları: Kıyı Yapıları,  Dalga İstatistiği, Liman Planlama, Oyulma,  Dalgakıran

Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU

Araştırma Alanları: Kentsel Altyapı Sistemleri, Akarsu Düzenlenmesi ve Taşkın Kontrolü,  Su Yapıları, Arıtma Tesisi Hidroliği, Hidro - Elektrik Tesisleri

 

Prof. Dr. Yusuf AYVAZ

Araştırma Alanları:  Betonarme, Depreme Dayanıklılık, Yapı Tasarımı, Yapı Dinamiği, Onarım ve Güçlendirme

Prof. Dr. İrfan ÇOŞKUN

Araştırma Alanları: Katılarda Dalga Yayılımı, Yapı-Zemin Etkileşimi, Sürekli Sistemlerin Titreşimi

Prof. Dr. Nabi YÜZER

Araştırma Alanları: Tarihi Yapı Malzemeleri, Beton Durabilitesi, Yüksek Sıcaklık, Donatı Korozyonu, Grouting

Prof. Dr. Suat AKBULUT

Araştırma Alanları: Zeminlerin enjeksiyonu, Zemin Stabilazasyonu, Nanoteknoloji, Görüntü Analizi, Nören Network Modeller

Prof. Dr. Güray ARSLAN

Araştırma Alanları: Betonarme, Prefabrike Yapı, Yüksek Yapı, Öngerilme, Deprem Mühendisliği

 

Prof. Dr. Bilge DORAN

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Araştırma Alanları:  Bilgisayar Destekli Tasarım, Tarihi Yapılar, Betonarme Perdeler, Lifli Polimerler, Performansa Göre Tasarım

 

Prof. Dr. İsmail ŞAHİN

Araştırma Alanları: Demiryolu Planlaması,Tren Çizelgelemesi ve Hat Kapasitesi, Trafik Akım Kuramı, Otoyol Trafik Analizi, Toplu Taşıma

Prof. Dr. Barış SEVİM

Araştırma Alanları: Mühendislik Yapılarının Deprem Davranışı, Kemer Barajlar, Deneysel Modal Analiz, Sonlu Eleman Yöntemi, Sayısal Modelleme

Prof. Dr. Mücteba UYSAL

Araştırma Alanları:  Beton Teknolojisi, Kompozit Malzemeler , Sürdürülebilir Malzemeler

Prof. Dr. Ali KOÇAK

Araştırma Alanları: Sonlu Elemanlar, Deprem Mühendisliği, Performansa Dayalı Tasarım, Yüksek Yapılar, Yığma Binalar

 

Prof. Dr. Halit ÖZEN

Araştırma Alanları: Akıllı Ulaşım Sistemleri( AUS ), Ulaştırma Planlaması,  Karayolu Üstyapısı ve Malzemeleri, Karayolu Geometrik Tasarımı, Trafik Benzefim Modeli

Prof. Dr. Özgür ÇAKIR

Araştırma Alanları: Geri Kazanılmış Agregalı Beton, Betonda Sürdürülebilirlik, Betonun ve Betonarmenin Dayanıklılığı, Beton, Yapı Malzemeleri