2021 - 2022 BAHAR YARIYILI DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMA BİLGİ VE DOKÜMANLARI

Disiplinlerarası çalışma için;

Harita Mühendisliği Bölümü öğrencileri, gerekli belgeleri en geç 09 Mayıs 2022 tarihinde disiplinlerarası proje takımlarındaki İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine teslim edeceklerdir. İnşaat Mühendisliği Bölümü takımları ise raporlarını, en geç 20 Mayıs 2022 tarihinde ilgili Çevre Mühendisliği Bölümü disiplinlerarası proje takımlarına teslim edeceklerdir. Aşağıda verilen linklerden gerekli dökümanlara ulaşabilirsiniz:

Bitirme Çalışması Disiplinlerarası Çalışma Takımları (2021-2022 Bahar)

İnşaat Fakültesi Disiplinlerarası Çalışmaları İnşaat Mühendisliği Uygulumaları Sunumu

Disiplinlerarası Çalışma Rapor Formatı

Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri / 2022

IMO Yapı Yaklaşık Maliyet Hesabı Örneği

Proje Fenni Mesuliyet Hizmet Bedelleri / 2022